THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thông báo Thực hiện công tác trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo dự án đồng loạt (giai đoạn 2013-2015)

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH–UBND, ngày 07 tháng 03 năm 2023 của UBND Phường Quyết Tiến về Trao GCNQSDĐ theo dự án đồng loạt năm 2013 và năm 2020.

UBND phường Quyết Tiến thông báo đến hộ gia đình (Có danh sách kèm theo) đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo dự án đồng loạt giai đoạn 2013-2015 với thời gian, địa điểm, thủ tục cần thiết như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 16 đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2023

           - Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

 - Buổi chiều:  Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

          2. Địa điểm: Tại phòng Tiếp dân, tầng 1, trụ sở UBND phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

          3. Thủ tục cần thiết mang theo:

Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân; giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (giấy tặng cho, giấy chuyển nhượng viết tay…), giấy chứng nhận cũ (nếu có).

Cán bộ Chi cục thuế thành phố sẽ hướng dẫn, thông tin nghĩa vụ tài chính để chủ sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND phường Quyết Tiến trân trọng thông báo!

DANH SÁCH
 Các hộ gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cấp mới, cấp đổi  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đồng loạt ( giai đoạn 2013 - 2015)
Số hsSố GCNHỌ TÊN VƠ CHỒNGĐC THƯỜNG TRÚSỐ SERICQ CẤPLÝ DO CHƯA NHẬNGHI CHÚ
11ông Lương Văn Quyết Và bà: Teo Thị LinhBản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai ChâuBQ450128UBND TPchưa nộp thuế 
21Ông: Nguyễn Văn TốBản Phan Lìn, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450518UBND TPchưa nộp thuếGiấy chuyển nhượng ngày 15/9/1992 (bản phô tô)
31Bà: Đỗ Thị HiềnTổ 1, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185145UBND TPchưa nộp thuếGiấy chứng nhận QSD đất năm 1993 mang tên ông Vũ Văn Điều bản phô tô
Giấy tặng cho năm 2002
41Ông: Vùi A SàiTổ 12, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBĐ663831UBND TPchưa nộp thuế 
51Bà: Đậu Thị NhỏTổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185834UBND TPchưa nộp thuếGiấy cho tặng QSD đất bản gốc năm 2003
61ông  Lừu A Tủa Và bà: Hoàng Thị HoaTổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450584UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
71 ông: Nguyễn Văn Xuân Và bà: Trần Thị Kim OanhPhường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện BiênBQ450576UBND TPchưa nộp thuếQuyết định số 298/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 bản phô tô
Hợp đồng chuyển nhượng bản phô tô
81 ông: Trần Văn Huế Và bà: Hù Thị NamTổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185109UBND TPchưa nộp thuếQuyết định số 223/QĐ-UB ngày 16/5/1998 bản phô tô
91Bà: Phan Thị ThuyếtTổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185259UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1986 bản phô tô
101Bà: Trần Thị PhượngTổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185258UBND TPchưa nộp thuếGiấy chuyển nhượng năm 1991 bản phô tô
Đơn đăng ký ruộng đất năm 1986 bản phô tô
111 ông: Lê Văn Tiến Và bà: Bùi Thị HonTổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185107UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1998 bản phô tô
121 ông: Nguyễn Hữu LiênVà bà: Bùi Thị Hoan
Tổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
BQ185238UBND TPchưa nộp thuếQuyết định số 407 ngày 16/12/1994 bản phô tô
131Ông: Nguyễn Xuân LãngTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327308UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1992 bản phô tô
141 ông: Nguyễn Văn Lực
Và bà: Đặng Thị Hà
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327468UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
151Hộ ông: Bùi Văn Hạnh
Và bà: Trịnh Thị Cương
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. BQ327497UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1994 bản phô tô
161ông Đỗ Văn Thi, Đỗ Thị lụaTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. BQ327492UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
171Ông: Nguyễn Xuân ThanhTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327311UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1992 bản phô tô
181Ông: Nguyễn Văn CườngTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327464UBND TPchưa nộp thuếGiấy ủy quyền thừa kế bản phô tô năm 2003
191ông: Hoàng Văn Hà Và bà: Nguyễn Thị TươiTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327480UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
201Bà: Nguyễn Thị Vân (Nguyễn Đức Nhu)Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327306UBND TPchưa nộp thuếGiấy tặng cho QSD đất năm 2002 bản phô tô, đơn đăng ký ruộng đất năm 1992 bản phô tô
211Ông: Đỗ Hồng SơnTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327324UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1994 bản phô tô
221Bà: Lã Thị HươngTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ327498UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
 Đơn xin chia tách đất ở bản phô tô
231Bà: La Thị TâmPhường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450557UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1994 bản phô tô
241ông: Đỗ Đức Hùng
Và bà: Trần Thị Thanh Hải
Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450564UBND TPchưa nộp thuếĐơn đăng ký ruộng đất năm 1988 bản phô tô
251Hộ ông: Đỗ Đức Luyện
Và bà: Bùi Thị Khánh Phương
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450563UBND TPchưa nộp thuếBiên bản họp gia đình năm 2003
 Đơn đăng ký ruộng đất năm 1988 bản phô tô
261 ông: Bùi Văn Vạn
Và bà: Lã Thị Nhịn
Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450550UBND TPchưa nộp thuế Đơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
271Bà: Phạm Thị GáiPhường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450681UBND TPchưa nộp thuế Đơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
281Bà: Trịnh Thị CươngPhường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450682UBND TPchưa nộp thuế Đơn đăng ký ruộng đất năm 1994 bản phô tô
291Bà: Đỗ Thị Hải YếnTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450683UBND TPchưa nộp thuếBiên bản họp gia đình năm 2003 bản phô tô
 Đơn đăng ký ruộng đất năm 1988 bản phô tô
301Hộ ông: Ngô Văn Thuận
Và bà: Đỗ Thị Hoa
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450684UBND TPchưa nộp thuếGiấy chuyển nhượng đất năm 2005 bản phô tô
311Ông: Lã Văn ĐườngTổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185231UBND TPchưa nộp thuế   Đơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
321Hộ ông: Vũ Xuân Trường
Và bà: Nguyễn Thị Hồng Thái
Tổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ185341 (Đã cấp đổi sang BT009522)UBND TP Bản phô tô giấy chứng nhận BD587963
331 ông: Nguyễn Trung Thành
Và bà: Vũ Thị Tuyết
Tổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450149UBND TPchưa nộp thuếHợp đồng giao khoán đất chè bản phô tô
341 ông: Nguyễn Trường Giang
Và bà: Đoàn Thị Vân
Tổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450676UBND TPchưa nộp thuế Đơn đăng ký ruộng đất năm 1993 bản phô tô
351 ông: Tẩn A Dia
Và bà: Phê Thị Sổ
Bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450706UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất Q084091 bản phô tô
361Ông: Đỗ Văn ThiTổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450665UBND TPchưa nộp thuếGiấy chuyển nhượng năm 2002 bản phô tô
 Hợp đồng giao khoán đất chè bản phô tô
371Hộ ông: Chang A ChỉnhVà bà: Giàng Thị DênhBản Sin Páo Chải, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450647UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất bản phô tô
381Lý A Hái Và bà: Hàng Thị PằngBản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai ChâuBQ450607UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất Q020020 bản phô tô
391Bà: Chang Thị MỷBản Sin Páo Chải, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450640UBND TPchưa nộp thuếBiên bản bán đất năm 1998 bản phô tô
401 Tẩn A Thông Và bà: Sùng Thị SeoBản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450704UBND TPchưa nộp thuế 
411Bà: Vũ Thị HoanPhường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450603UBND TPchưa nộp thuếGiấy tặng cho năm 2000 bản phô tô
Hợp đồng giao khoán bản phô tô
421 ông: Phạm Đức Thành Và bà: Lê Thị VânTổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450663UBND TPchưa nộp thuếGiấy chuyển nhượng năm 1998 bản phô tô
Hợp đồng giao khoán bản phô tô
431Bà: Tẩn Thị NhừBản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450660UBND TPchưa nộp thuế 
441ông: Liều A Khoa Và bà: Lý Thị CôBản Hồi Lùng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450664UBND TPchưa nộp thuế 
451 ông: Tẩn A Gà Và bà: Giàng Thị KẻBản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450662UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất số Q064021 bản phô tô
461ông: Chang A Páo Và bà: Tẩn Thị DuaBản Trung Chải, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai ChâuBQ450644UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất số Q020541 bản gốc
471Bà: Giàng Thị SàBản Sin Páo Chải, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450650UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất số Q020595 bản phô tô
483 ông: Giàng A Chảo Và bà: Vàng Thị LửBản Sin Páo Chải, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai ChâuBQ450641
BQ450642
BQ450702
UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất số Q020595 bản phô tô
492 ông: Lý A Páo Và bà: Sùng Thị DuaXã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai ChâuBQ450649
BQ450701
UBND TP Giấy chứng nhận QSD đất số Q020543 bản phô tô
501 ông: Lò Văn Tại và bà : Vàng Thị PhượngTổ 3, P. Quyết TiếnCA 664437UBND TPChưa lấy GCN 
511 Bà: Phạm Thị Thuy Tổ 18, P. Tân PhongCA 667439UBND TPChưa lấy GCN 
521 Trần Thị Thu Trang và ông Nguyễn Tài Sơn tổ 12, P. Tân PhongCA 667960UBND TPChưa lấy GCN 
531Nguyễn Văn Khang và bà Nguyễn Thị Lụa Tổ 18, P. Tân PhongCA 667480UBND TPChưa lấy GCN 
541Vũ Xuân Kiểm và bà Thiều Thu Huyền Tổ 22, P. Đông PhongCA 667983UBND TPChưa lấy GCN 
551Nguyễn Thị Ngọc Mai tổ 30, Phường Mai Dịch, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà NộiCA 667405UBND TPChưa lấy GCN 
561Phạm Thanh Ngọc và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa Phường Đoàn Kết, TP Lai ChâuCA 634814UBND TPChưa lấy GCN 
571 Ông:Nguyễn Văn Hào và bà Lê Thị Hiền Tổ 11, Phường Đoàn Kết, TP lai Châu.CA 667967UBND TPChưa lấy GCN 
581Ông Nguyễn Tiến Hưng và bà Bùi Thị Hồng Tổ 11, Phường Đoàn Kết, TP lai Châu.CA 667404UBND TPChưa lấy GCN 
591Ông Lưu  PHương và bà Phùng Thị Tâm Tổ 7, Phường Đoàn Kết, TP lai Châu.CA 667441UBND TPChưa lấy GCN 
601Bà : Nguyễn Thị Diệu Bình Tổ 1, Phường Đoàn Kết, TP lai Châu.CA 667993UBND TPChưa lấy GCN 
611Ông Trần Trung Thành và bà Phạm Thị NguyệtTổ 9, Phường Quyết Thắng, TP lai Châu.CA 667426UBND TPChưa lấy GCN 
621Ông Lại Công Hoan và bà Đỗ Thi Tuyến Tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP lai Châu.CA 667901UBND TPChưa lấy GCN 
631Ông: Nguyễn Đình Thêm Bản Nậm Lỏong 3, Phường Quyết ThắngCA 667291UBND TPChưa lấy GCN 
641Ông: Nguyễn Xuân Lộc và bà: Lường Thị NgắmTổ 7, P. Quyết TiếnCA 667479UBND TPChưa lấy GCN 
651Ông: Trần Văn TrungTổ 8, P. Quyết TiếnCA 667407UBND TPChưa lấy GCN 
661Bà: Giàng Thị DungTổ 5, P. Quyết TiếnCA 634732UBND TPChưa lấy GCN 
671Ông: Nguy Văn Đức và bà: Đoàn Thị Gấm Tổ 5, P. Quyết TiếnCA 667284UBND TPChưa lấy GCN 
681Ông: Phan Bá QuânTổ 5, P. Quyết TiếnCA 667955UBND TPChưa lấy GCN 
691Ông: Hoàng Khắc Duy và bà Lê Ngọc Hà.Tổ 5, P. Quyết TiếnCA 667948UBND TPChưa lấy GCN 
701Ông: Hà Tiến Sơn và bà: Mai Thị LươngTổ 7, P. Quyết TiếnBĐ663835UBND TPChưa lấy GCN 
711Ông: Lê Văn Lượng và bà: Trần Thị Ngân Tổ 1, P. Quyết TiếnBĐ 663841UBND TPChưa lấy GCN 
721Ông: Nông Đức Bình và bà: Mai Tú Oanh Tổ 3, P. Quyết TiếnBQ 450592UBND TPChưa lấy GCN 
731Ông: Tẩn A Vàng và bà Giàng Thị Lử Bản Sin Páo Chải, xã Nậm Lỏong , TP Lai Châu.BQ 450643UBND TPChưa lấy GCN 
Tổng76      

 

 

 

 

Lượt xem: 78
Tác giả: Phạm Ban
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 8
Hôm qua : 37
Năm 2024 : 6.048