THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Ngô Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - thống kê
  • Điện thoại:
   0398173368
 • Đặng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  • Điện thoại:
   0982996539
 • Điêu Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - thống kê
  • Điện thoại:
   0978944167
 • Phạm Thị Ban
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Đại chính - xây dựng đô thị & môi trường
  • Điện thoại:
   0972201999
 • Vi Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  • Điện thoại:
   0964318956
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Đại chính - Đất đai
  • Điện thoại:
   0984733639
 • Nguyễn Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng
  • Điện thoại:
   0973361189
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội
  • Điện thoại:
   0366118836
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội
  • Điện thoại:
   0983151007
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 5
Hôm qua : 33
Năm 2024 : 2.142