Phường Quyết Tiến được thành lập theo Nghị Quyết số 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Chính Phủ; đến nay có diện tích 334,7ha, dân số: 1402 hộ = 4483 khẩu được chia thành 08 tổ dân phố. Phường có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm trong đó: Dân tộc kinh chiếm 87%, Thái 6%, Giấy 2,6%, khác 4,4% ...

  Phường là Trung tâm Hành chính - Chính trị của Thành phố, tập trung các cơ quan của Thành phố, hoạt động kinh tế chủ yếu là thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh buôn bán và tiểu thủ công nghiệp.

Phường Quyết Tiến có địa hình tương đối bằng phẳng, với độ dốc trung bình 5-10%; độ cao từ 800 - 1300 m so với mặt nước biển, phường có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Đông giáp phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu;

+ Phía Tây giáp phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu;

+ Phía Nam giáp xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường;

+ Phía Bắc giáp xã Sùng Phài, huyện Tam Đường;

Phường nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại phường Tân Phong khoảng 3,5 km về phía Đông Nam theo đường 58m, có vị trí địa lý thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế - xã hội.