THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ ÁN, KẾT LUẬN CỦA TỈNH ỦY VÀ KẾ HOẠCH CỦA THÀNH ỦY, ĐẢN ỦY PHƯỜNG

Ngày 13/7/2021, Đảng ủy phường Quyết Tiến tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy và của Đảng ủy phường.

 

Hội nghị có các đ/c lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể ; các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ phường; cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị trực thuộc phường; các đ/c chí Bí thư, phó bí thư trực thuộc Đảng bộ; các đ/c tổ trưởng tổ dân phố…

 

Tại Hội nghị đã quán triệt các nội dung gồm:

1. Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở".

2. Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021; Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

3. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

7. Kết luận số 98-KL/TU, ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

8. Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Sau hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy phường. Ban thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội của phường tiếp tục triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường./.

 

Lượt xem: 202
Tác giả: Nguyễn Thùy
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 35
Hôm qua : 33
Năm 2024 : 6.274