THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đảng ủy phường Quyết Tiến chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, dân vận trong Đảng

        Năm 2021, Đảng ủy phường Quyết Tiến đã chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc năm 2021 đạt 100% chương trình, kế hoạch đã đề ra. Theo đó  Đảng ủy, UBKT đảng ủy đã tổ chức thực hiện 06 cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy đối với 9 tổ chức đảng, 6 đảng viên; giám sát 12 cuộc với  12 đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy phường cũng đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc về công tác học tập, quán triệt các văn bản của cấp ủy đảng các cấp, việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh, Thành phố lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Quyết định số79, của UB MTTQ Thành phố Lai Châu về giám sát thực hiện Kết luận 62, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tri-xã hội năm 2021; phục vụ 01 cuộc giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Đảng ủy phường và 03 chi bộ trực thuộc là : Tổ 6, 8 và chi bộ trường MN Bình Minh.

Trong  công tác dân vận Đảng ủy phường đã chỉ đạo phối hợp tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tổ các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường; tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh, Thành phố, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của phường; phối hợp nắm tình hình tư tưởng của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố và của phường, công tác xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn./.

 

 

 

Lượt xem: 131
Tác giả: Nguyễn Thùy
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 43
Hôm qua : 33
Năm 2024 : 6.357